Λείανση rectifie - Ρεκτιφιέ φλαντζών κελύφους καυσαερίου - Turbo Διαγνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Λείανση rectifier

Λείανση rectifie
Στα σημεία στεγανοποίησης φλαντζών των τούρμπο αλλά και τουκινητήρα συχνά παρουσιάζεται φθορά από παλαιότητα και διαρροές. Στον χώρο μας προσφέρεται αυτή η υπηρεσία για ταχύτερη επισκευή, υψηλότερη ποιότητα και ποιο οικονομική λύση.


Επιστροφή στο περιεχόμενο