Ανακατασκευή κούρμπας και πολλαπλής - Turbo Διαγνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ανακατασκευή κούρμπας και πολλαπλής

Συχνά από τις υγρασίες της θάλασσας οι κούρμπες αλλά και οι πολλαπλές των κινητήρων καταστρέφονται. Στον χώρο μας έχουμε την δυνατότητα να τις επισκευάσουμε με διάφορες μεθόδους.
Επιστροφή στο περιεχόμενο